เข้าสู่ระบบ หรือ สมัครสมาชิก :
ที่ปรึกษา ค.ป.ม.

นายสมศักดิ์ ชอบทำดี
ผอ.สพป.บร. 2

นายพิพัฒน์ พุ่มยี่สุ่น
รอง ผอ.สพป.บร.2
สาระสนเทศ

รายงานการประชุม
รายงานการประชุม ค.ป.ม.สพท.บร.2
 
  ครั้งที่ 2/2555 (6 มี.ค. 55)
โครงสร้าง คปม.
โครงสร้าง ศูนย์ คปม.
วาระการประชุม
สรุปรายรับ-รายจ่าย
ร่าง แผนงานฝโครงการ
แนวทางการจัดตั้งเครือข่ายส่งเสริม
ฝากข้อความ
ข้อความทั้งหมด   
 
สำหรับผู้ดูแลระบบ

คำเตือน!
 การพยายามเข้าระบบจัดการ โดยผู้ที่ไม่ใช่เว็บมาสเตอร์ IP ดังกล่าวจะถูกระงับการใช้งานทันที

สำหรับผู้ดูแลเว็บ
ชื่อเรียก
รหัสผ่าน

ขอให้กำลังใจศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้ ที่กำลังเริ่มต้นด้วยดี เป็นประโยชน์ต่อโรงเรียนขยายโอกาส สพป.บร.2 ของเรา
 ศิลปะ


ศูนย์พัฒนาสาระการเรียนรู้  ศิลปะ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์  เขต 

สถานศึกษาที่ตั้งศูนย์

โรงเรียนบ้านลำดวน

อำเภอกระสัง

 

 

 

 

 

 

 

ตำแหน่งในศูนย์

ชื่อ

ตำแหน่งปกติ

โรงเรียน

ในฐานะ

ประธานศูนย์

นายประยุทธ  ยืนยง

ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านลำดวน

บ้านลำดวน

ผู้บริหารโรงเรียนที่ตั้งศูนย์

รองประธานศูนย์

1. นายเกษมณรงค์  เนาว์ไธสง

ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านตะครอง

บ้านตะครอง

ผู้อำนวยการจากโรงเรียนอื่น ใน สพป.บร.2

 

2. นายวิสูตร  สุขใหญ่

ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านห้วยสำราญ

บ้านห้วยสำราญ

ผู้อำนวยการจากโรงเรียนอื่น ใน สพป.บร.2

กรรมการ

1. นางพรึงจิต  สอนกริ่ม

หัวหน้ากลุ่มบริหารงานวิชาการ

บ้านลำดวน

ฝ่ายวิชาการของโรงเรียนที่ตั้งศูนย์

 

2. นายทนงศักดิ์  หนูทอง

ศึกษานิเทศก์ สพป.บร. 2

สพป.บร.2

ศึกษานิเทศก์ในกลุ่มสาระการเรียนรู้

 

3. นายสุระ  ตรองจิต

ครู

 

ครูเชี่ยวชาญ/ในกลุ่มสาระการเรียนรู้

 

4. นายประสพ เกร ติกุล

ครู

 

 

 

5. นายวุฒิกร   อินกะสังข์

ครู

 

 

 

6. นายจิรวัฒน์  เกียรติเจริญศิริ

ครู

 

หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้

 

7. นางกรรณิกา   คันชั่งทอง

ครู

 

หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้

 

8. นายไพรัช  รักษ์มณี

ครู

 

หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้

กรรมการและเลขานุการ

นางสาววลัยพันธ์  สุขประเสริฐ

ครู

 

 

กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

1. นายสุชาติ   พนุมรัมย์

ครู

 

 

 

2. นางสาวอภิญญา  นิลจันทร์

ครู

 

 

สงวนลิขสิทธิ์โดย © เครือข่ายส่งเสริมประสิทธิภาพมัธยมศึกษาตอนต้น สพป.บร.2 All Right Reserved.

ติดประกาศ: 2012-09-24 (576 ครั้ง)

[ ย้อนกลับ ]
Web site powered by PHP-Nuke
กลุ่มเครือข่ายส่งเสริมประสิทธิภาพการจัดการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้น สพป.บร.๒
seconbr2@gmail.com

All logos and trademarks in this site are property of their respective owner. The comments are property of their posters, all the rest © 2005 by me.
You can syndicate our news using the file backend.php or ultramode.txt